Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej w Strzybnicy

Intencje mszalne

Poniedziałek                       
UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA  
23.04.2018r.
7.00
Za + Manfreda Karola Heliosz (Msza św. gregoriańska)
18.00
 Za + rodziców Elżbietę i Mikołaja Wind, teściów Genowefę i Jana Debudej, brata Erwina, szwagrów Józefa i Kazimierza oraz d. w cz. c.
Za ++ rodziny
Za + Marię Materla (30. d. po śm.)
Za + Alojzego Trzensimiech (30. d. po śm.)
Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
Wtorek
24.04.2018 r.
7.00
 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o dalsze w int. Danieli Adamus z okazji 85. ur. oraz zdrowie i błogosławieństwo dla dzieci
 Za + męża Jana (90. r. ur.)
Za + Manfreda Karola Heliosz (Msza św. gregoriańska-celebrowana poza parafią)
18.00
 Za + rodziców Jadwigę i Józefa Kociok, pokrewieństwo i d. w cz.
Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o dalsze w pewnej int. o powrót do zdrowia i błogosławieństwo dla rodziny
Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o dalsze w int. Tadeusza z okazji urodzin.
Środa
Święto św. Marka, Ewangelisty
25.04.2018 r.
7.00
Za + Manfreda Karola Heliosz (Msza św. gregoriańska)
18.00
 Za + męża Mariana Baron (r. ur.)
Za + syna Mariana Baron (r. ur.) i d. w cz. c. (od rodziców)
Za + Jana i Agnieszkę John, siostrę Urszulę, zięcia Mariana Baron, Helenę i Wilhelma Liszka oraz pokrewieństwo
Za + Elżbietę Maligłówka (r. ur.), męża Jerzego, Zofię i Piotra Wrotny, synową Ruth, zięciów Antoniego i Piotra, ++ z rodziny i d. w cz. c.
Procesja do krzyża misyjnego – modlitwy o urodzaje
Czwartek
26.04.2018 r.
7.00
 Za + rodziców Marię i Jana (r. śm.)
Za + Manfreda Karola Heliosz (Msza św. gregoriańska-celebrowana poza parafią)
17.30
Nabożeństwo do Matki Boskiej Bolesnej
18.0
 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, w intencji żyjących i ++ członków Apostolstwa Dobrej Śmierci 
oraz o nawrócenie grzeszników
Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o dalsze w pewnej int. z okazji 50 r. ślubu oraz o Boże błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami
Za + rodziców Antoniego i Florentynę Lukoszek, ++ z rodzin: Lukoszek, Łysik i dusze w cz. c.  
Za + rodziców Ernestynę i Bogdana Haremza, ich rodziców, rodzeństwo, pokrewieństwo Haremza, Gryc, Hoffmann 
Piątek
27.04.2018 r.
7.00
Za + Manfreda Karola Heliosz (Msza św. gregoriańska)
16.30
Za + męża Stefana Nowak (3. r. śm.), jego braci, rodziców, matkę Hilarię Solecką oraz pokrewieństwo
18.00
 Za + rodziców  Helenę (1. r. śm.) i Antoniego (r. śm.) Zbijowskich, ich rodziców, rodzeństwo, synową Cecylię
Za + Józefa Włodek (1. r. śm.), jego rodziców i teściów
Za + rodziców Jadwigę i Augustyna Grabowskich, dziadków z obu stron i pokrewieństwo
Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, patronów parafii i św. Zyty o Boże błogosławieństwo dla członków Róży nr. 12 oraz ich rodzin oraz zdrowie dla chorych członków
Sobota
28.04.2018 r. 
7.00
Za + Manfreda Karola Heliosz (msza św. gregoriańska)
18.00
 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o dalsze w int. Teresy z okazji urodzin oraz błogosławieństwo dla rodziny
Za ++ mężów Alojzego i Wiktora, ich rodziców, pokrewieństwo, ojca Jana, 2 żony, rodzeństwo, pokrewieństwo i przyjaciółkę Łucję
Za + ojca Alojzego, ojczyma Wiktora, teściów Różę i Wilhelma, chrześnicę Izę i d. w cz. c.
Za + męża i ojca Stanisława Kij, rodziców Elżbietę i Karola, brata Mariana, teściów Annę i Pawła Czaja, szwagra Jana, Stanisława Rozik
Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej i Anioła Stróża, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o dalsze w int. Magdaleny Grzesiek z okazji 1. urodzin
                                   
V NIEDZIELA WIELKANOCNA
29.04.2018 r. 
6.00
Za + Manfreda Karola Heliosz (Msza św. gregoriańska)
8.00
Za + matkę Łucję Woźnica (15. r. śm.), ojca Jerzego, siostrę Bronisławę Radziej, teściów Marię i Józefa Jonecko, szwagrów, szwagierki, dziadków z obu stron, pokrewieństwo, kapłanów, siostry zakonne i d. w cz. c.
9.30
 W intencji Parafian 
 Za + Manfreda Karola Heliosz (msza św. gregoriańska)
11.00
Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o dalsze w int. Karola Liszka z okazji 75. urodzin
12.15
Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o dalsze w int. Doroty z okazji urodzin
16.15
Nieszpory niedzielne
17.00
Za + Elżbietę, Edwarda Michalskich, Agnieszkę, Piotra, Ryszarda, Renatę, Wernera Knop, Edeltraudę, Bernarda Pyttel, Lidię i Bogdana Feliks, pokrewieństwo z obu stron oraz d. w cz. c.
Poniedziałek 
UROCZYSTOŚĆ  ZWIASTOWANIA  PAŃSKIEGO                                 
9.04.2018r.                                       
7.00
Za + Teresę  Cichoń (Msza gregoriańska)
18.00
 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, w intencji Matek oczekujących potomstwa  
Za + rodziców Jerzego i Helenę Maligłówka, Stefana i Klarę Franiel, syna Rafała, brata Stefana, ++ z rodzin Maligłówka, Franiel, Hetmańczyk, kapłanów i d. w cz. c.
Za + rodziców Antoniego i Marię Dramski, siostry Adelę i Teresę, ++ z rodzin Dramski, Kaliga, kapłanów i d.cz.c.
 Za + Irenę Maligłówka (30. d. po śm.)
Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
Wtorek
10.04.2018 r.
7.00
Za + Teresę  Cichoń (Msza gregoriańska) 
18.00
 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o dalsze i o dary Ducha Świętego w int. Szymona Parusel z okazji 18. urodzin
Za + Otylię Kempińską (r. ur.), rodziców Pawła i Emilię Sosinka, mężów Franciszka i Mieczysława, córkę Monikę, zięcia Józefa Morawiec, syna Henryka Przybycin, braci Gerarda i Henryka, siostrę Teresę, ++ z rodzin Przybycin i Sosinka
Za + matkę Elżbietę (4. r. śm.), ojca Henryka Michalik, dziadków Wilhelma i Marię Pośpiech, Franciszka i Martę Michalik, pokrewieństwo z obu stron, kapłanów i d. w cz. c.
Za + matkę Halinę Cichoń, ojca Zygmunta Maik
Środa
11.04.2018 r.
7.00
Za + Teresę  Cichoń (Msza gregoriańska) 
18.00
 Za + Genowefę i Józefa, Agnieszkę i Adolfa, 3 szwagrów, szwagierkę, chrześniaka, dziadków i d. w cz. c.
Za + Marię, Juliusza Siwy, Andrzeja, Annę, Romana Kowolik, Teresę, Antoniego Franke, pokrewieństwo Kowolik, Siwy, Michalik, Banysz i d. w cz. c.
Za + Walburgę, Jana, Zofię i Alberta Czerny, Emmę Miodek i ++ z rodziny
Za + Marię Mistarz (4. r. śm.)
Za + męża Ernesta, rodziców, teściów, brata, siostrę, szwagrów, szwagierkę, siostrzeńców, dziadków z obu str., d.cz.
Czwartek
12.04.2018 r.
7.00
Za + Teresę  Cichoń (Msza gregoriańska)
18.00
 Za + ks. prał. Edwarda Płonkę, ks. Herberta Hlubka, Pawła, Bernarda, Henryka, Krystynę, Paulinę, ++ z rodzin członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
 Za + rodziców Gertrudę i Antoniego Wower, Elżbietę i Wilhelma Radziej, siostrę Różę, bratową Janinę i d. w cz. c.
Za + rodziców Jadwigę, Izydora, brata Mieczysława Bromboszcz i ++ rodziny Kochel
Za + rodziców Zygmunta (5. r. śm.), i Irmegardę i Gołąbek, pokrewieństwo
Za + Bogusławę Różańską i Leszka Różańskiego (od siostry z mężem)
Piątek
13.04.2018 r.
7.00
Za + Teresę  Cichoń (Msza gregoriańska)
9.00
W intencji chorych i starszych parafian
16.30
 Za + rodziców Annę i Pawła Zyzik, ++ z rodziny
Za + Irenę Poloczek (30. d. po śm.)
18.00
 Za + Ludwika i Annę Kocot, Alojzego, Annę, Roberta Sosinka, synową, brata, bratową, ciocię, szwagrów, szwagierki
Za + męża Edmunda Felisiak (6. r. śm.), rodziców Jana i Annę, teściów Pawła i Małgorzatę Dyrda, zięcia Jana Sikorę oraz pokrewieństwo z obu stron
Wieczór Chwały
Sobota
14.04.2018 r. 
7.00
Za + Teresę  Cichoń (Msza gregoriańska)
18.00
 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o dalsze w int. Gerdy Knura z okazji urodzin
 Za + męża i ojca Jana Kachel
 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o dalsze w int. Macieja Korzucha z okazji 25. urodzin
 Za + rodziców Ryszarda i Irmegardę Zajusz, dziadków z obu stron i ++ z rodziny Zajusz
 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o dalsze w int. Józefa z okazji 70. urodzin
III NIEDZIELA WIELKANOCNA
15.04.2018 r. 
6.00
Za + Teresę  Cichoń (Msza gregoriańska)
8.00
Za + wujka Konrada Pieprzyca
9.30
Za + Alinę Cwanek (2. r. śm.)
11.00
 Za + męża Mieczysława Kulik (2. r. śm.), jego rodziców, córkę Małgorzatę
Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Haliny i Mariana Wódkiewicz z okazji 30 r. ślubu 
12.15
Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Alfreda Matysek z okazji 80 urodzin 
16.15
Nieszpory niedzielne
17.00
Za + Zenona Brzozowskiego (4. r. śm.) (od żony i dzieci)

Drukuj