Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej w Strzybnicy

Intencje mszalne

Poniedziałek
20.05.2019 r.

7.00
Za + ojca Alojzego, jego rodziców Juliusza i Marię oraz pokrewieństwo

17.30
Nabożeństwo majowe z nowenną do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

18.00
 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji rodziny Teresy i Jana Rode

 Za + rodziców Łucję i Alojzego, męża Jerzego, siostrzenicę Katarzynę oraz pokrewieństwo
 Za + teściów, rodziców, rodzeństwo, szwagrów i pokrewieństwo
 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze i Boże błogosławieństwo dla rodziny

Wtorek
Wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
21.05.2019 r.

7.00
Za + braci Alojzego i Romana Ciba (r. śm.)

17.30
Nabożeństwo majowe

18.00
 Za + rodziców Bertę i Antoniego Gołkowskich, synów Karola, Józefa, Jerzego, synową Gertrudę, pokrewień. i d.cz.c.

 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze, w tym dary Ducha Świętego w intencji Szymona Kupieckiego z okazji 18. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny
 Za + Małgorzatę i Zygmunta Kłusek, pokrewieństwo z obu stron, Klarę i Stanisława Okos, Erykę i Piotra Żerdzińskich i d. w cz. c.
 Za + Pelagię Grosz, rodziców, 2 braci, dziadków Nowak, ks. prał. Edwarda Płonkę

Środa
22.05.2019 r.

7,00
Za + Joannę (r. ur.) oraz ojca i teścia

17.30
Nabożeństwo majowe

18.00
 Za + męża Franciszka, jego rodziców, siostry, braci, bratową, szwagrów, ++ z rodziny i d. w cz. c.

 Za + rodziców Władysława (8. r. śm.) i Elżbietę Szwagiel, dziadków z obu stron, ks. prał. Zygmunta Trochę i d. cz. c.
 Za + męża Bernarda Nowak, matkę Marię Poloczek, teściów, szwagrów Stefana i Jana, pokrewieństwo Poloczek, Żelosko i Nowak
 Za + Danutę Piecha i ++ sąsiadów z ul. Hagera

Czwartek
23.05.2019 r.

7.00
Za + Marię, mężów Mieczysława i Andrzeja, przyjaciółkę Emilię oraz ks. prał. Edwarda i d. w cz. c.

17.30
Nabożeństwo majowe

18.00
 Za + Mariana Baron (9. r. śm.)

 Za + Jana i Agnieszkę John, siostrę Urszulę, Mariana Baron, Helenę i Wilhelma Liszka oraz pokrewieństwo
 Za + syna Mariana Baron (9. r. śm.)
 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze, w tym dary Ducha Świętego w intencji Macieja Sobańskiego z okazji 18. urodzin

Piątek
Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych
24.05.2019 r.

7.00
Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Zofii i Mateusza Gołąb z okazji 1. rocznicy ślubu

16.30
Msza św. szkolna: Za + dziadków Łucję i Edmunda Mietelskich

17.30
Nabożeństwo majowe

18.00
 Za + Konrada Siwy, żonę Gertrudę, rodziców, teściów, rodzeństwo, kapłanów, siostry zakonne, dobrodziejów, d.cz. c.

 Za + ojca Norberta Grabolus (r. ur.), matkę Magdalenę, teściów Julię i Izydora Ziaja, dziadków i pokrewieństwo
 Za + rodziców, teściów, brata, szwagra i pokrewieństwo z obu stron

Sobota
25.05.2019 r.

7.00
Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Magdaleny z okazji 70. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny

17.30
Nabożeństwo majowe

18.00
 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Stefanii Szołtysik z okazji 70. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny

 Za + Dariusza Krawczyk, Mariana i Henryka Banasik, Tadeusza Furman, Waldemara Zedler, Andrzeja Jasiewicz, ++ z rodziny, kapłanów, s. zakonne i d. w cz. c.
 Za + Tadeusza Adamus (2. r. śm.), rodziców, teściów, rodzeństwo z obu stron, Violettę i Janusza Mazur, pokrewieństwo i d. w cz. c.
 Za + Edmunda Boronowskiego, rodziców, teściów, rodzeństwo, pokrewieństwo i d. w cz. c.
 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Gabrieli i Krzysztofa Lebek z okazji 30. rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
26.05.2019 r.

6.00
Za + rodziców Augustyna i Klarę, brata, siostry, męża, bratową, szwagrów, szwagierki, teściów oraz pokrewieństwo

8.00
Za + brata Jana (r. ur. – od siostry z rodziną)

9.30
 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Matek

 Za + ojca Karola Lukoszek, teściów Janinę i Władysława Bąk, pokrewieństwo i d. cz. c.
11.00
Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Władysławy Superniok z okazji 85. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla córek z rodzinami, wnuków i prawnuków

12.30
Chrzty i roczki: Michał Długi (r.)

16.15
Nabożeństwo majowe

17.00
Za + matkę Anielę Siegesmund (r. ur.), jej męża, rodziców, teściów, brata, szwagra, szwagierkę, pokrewieństwo i d. cz.c.

Drukuj