Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej w Strzybnicy

Małżeństwo

Kandydaci do małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem załatwienia formalności związanych z planowanym małżeństwem na 3 miesiące przed datą ślubu.

Jakie należy spełnić warunki i jakie dostarczyć dokumenty?

  • Świadectwo Chrztu Świętego (nie starsze: niż trzy miesiące od daty wystawienia). Świadectwo Chrztu zawiera informację o stanie wolnym oraz potwierdza fakt przyjęcia sakramentu bierzmowania.
  • Świadectwo z katechezy z zakresu ukończenia szkoły średniej.*
  • Należy wysłuchać nauk przedślubnych, które głoszone są w naszej parafii w pierwsze soboty miesiąca o godz. 16.00.
  • Należy wysłuchać wszystkich trzech tematów. Plan spotkań i tematów znajduje się poniżej.*
  • Odbyć trzy spotkania w Poradni Życia Rodzinnego – pani Anna Kurzok – tel: +48 692 045 164.
  • Uczestniczyć w Dniu Skupienia dla narzeczonych w kaplicy domu parafialnego przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. Dni skupienia odbywają się w trzecią sobotę marca, czerwca, września i grudnia o godz. 15.00.*
  • Dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego celem zawarcia małżeństwa konkordatowego.
  • Jeżeli kandydaci zawarli już małżeństwo w USC, wtedy okazują stosowny dokument.
  • Wdowcy lub wdowy dodatkowo dostarczają świadectwo śmierci małżonka.

Małżeństwo zawierane jest w czasie Mszy św. lub poza nią. Termin ustala się z księdzem w kancelarii parafialnej. Jeśli małżeństwo zawierane jest poza Mszą św., wtedy wypada, aby młodzi małżonkowie zamówili Mszę św. w swojej intencji w innym terminie.

TERMINY  NAUK  PRZEDŚLUBNYCH  W  2018 r.
13 styczeń 2018! ——  ETYKA ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
10 !!! luty 2018 ————— TEOLOGIA MAŁŻEŃSTWA
3 marzec 2018 ———- LITURGIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
7 kwiecień 2018 ——– ETYKA ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
5 maj 2018 ————— TEOLOGIA MAŁŻEŃSTWA
2 czerwiec 2018 ——– LITURGIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
7 lipiec 2018 ————- ETYKA ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
4 sierpień 2018 ——— TEOLOGIA MAŁŻEŃSTWA
8 !!! wrzesień 2018 ——– LITURGIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
6 październik 2018 —- ETYKA ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
3 listopad 2018 –——– TEOLOGIA MAŁŻEŃSTWA
1 grudzień 2018 ——– LITURGIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

Nauki przedślubne odbywają się w Domu Świętego Józefa o godz. 16.00.

* Nie dotyczy małżonków w podeszłym wieku.

Drukuj