Liturgiczna Służba Ołtarza - Strzybnica

Aktualności

Dziś obchodzimy rocznicę jedynych uznanych przez Kościół objawień Matki Bożej w Polsce

Wielu myśli, że Maryja przemówiła do Polaków w Częstochowie lub Licheniu. Jednak jedyną swoją prośbę do nas skierowała zupełnie gdzie indziej. Czy wiesz, o co poprosiła wszystkich Polaków Matka Boża?
Dziś obchodzimy 141. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Było to wyjątkowe wydarzenie, bez precedensu w historii Polski. Matka Boża objawiła się dwóm dziewczynkom: trzynastoletniej Justynie Szafryńskiej i dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej. Jako pierwszej ukazała się Justynie podczas powrotu z egzaminu przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii Świętej.

Prośba o codzienną modlitwę różańcem
Następnego dnia tego samego doświadczenia zaznała Barbara odmawiająca różaniec przed kościołem. Obie dziewczynki zadawały Matce Bożej różne pytania. Pytały na przykład: „Kto Ty jesteś?”, na co otrzymały odpowiedź: „Jestem Najświętsza Maryja Niepokalanie Poczęta”.
Kolejne pytanie, które zadały, brzmiało: „Czego żądasz?”. Odpowiedź była następująca: „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!”. Wszystko, co usłyszały, wypowiedziane było nie w języku polskim, ale w gwarze warmińskiej.
Dziewczynki oprócz tych pytań zadawały dużo innych. Jedne odnosiły się do zdrowia i zbawienia różnych osób, drugie dotyczyły Kościoła: „Czy Kościół w Królestwie Polskim będzie oswobodzony?”, „czy osierocone parafie na południowej Warmii wkrótce otrzymają kapłanów?”.
Odpowiedzi Matki Bożej okazały się wtedy pocieszeniem dla ludzi: „Tak, jeśli ludzie gorliwie będą się modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów”. Panna Święta zakończyła swoje przybycie ponownym wezwaniem do żarliwego odmawiania różańca i zachęceniem do tego, żeby się nie smucić.

Najpierw trzeba potańczyć, potem głosić Królestwo Boże

Oazowicze i członkowie Domowego Kościoła spotkali się na powakacyjnym dniu wspólnoty Ruchu Światło-Życie.
W sobotnie popołudnie kościół NSPJ i MB Fatimskiej w Tarnowskich Górach-Strzybnicy zapełnił się młodzieżą oraz rodzinami związanymi w Ruchem Światło-Życie.
Spotkanie było okazją do podsumowania wakacyjnych rekolekcji, a także przekazania posługi pary rejonowej i przyjęcia nowych członków do wspólnoty Domowego Kościoła. Eucharystii przewodniczył bp Andrzej Iwanecki, a koncelebrowali ją kapłani moderujący Oazę w diecezji gliwickiej.
W homilii, odwołując się do wojennych tragedii, biskup zachęcał, by każdy człowiek wykorzystywał czas, który otrzymał, na propagowanie cywilizacji życia, miłości i dobra, a nie cywilizacji śmierci, nienawiści i zła.
– To jest nasze posłanie. (…) My też jesteśmy powołani, aby temu światu nieść miłość – podkreślił, stawiając za przykład Apostołów i młody Kościół.
Przed końcowym błogosławieństwem bp Iwanecki pozdrowił parafian ze Strzybnicy, z którymi współpracował, kiedy w pierwszej połowie lat 90. był wikarym w tej parafii. Następnie, mówiąc o Matce Najświętszej, która jest patronką Ruchu Światło-Życie, zaznaczył „patron nie jest tylko po to, żeby go chwalić, ale też po to, by go naśladować”. Prosił też zgromadzonych wiernych, by od wewnątrz odnawiali Kościół.
– Jak to zrobić? Obecność Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej poprzedza w tajemnicach światła głoszenie Królestwa Bożego. Więc najpierw trzeba być człowiekiem, budować relacje, wejść między ludzi, zaprzyjaźnić się z nimi, potańczyć razem, a potem głosić im Królestwo Boże – wskazywał biskup.
Po Mszy wszyscy spotkali się w ogrodzie parafialnym na agapie, tam był też czas na świadectwa.

Dlaczego Zesłanie Ducha Świętego tradycyjnie nazywamy: Zielone Świątki?

W dniu Pięćdziesiątnicy w naszych domach i kościołach modlimy się o dary Ducha Świętego – byśmy mogli dojrzewać, owocować, stawać się lepszymi ludźmi. A jednocześnie tradycyjnie prosimy o dobre plony, owoce ziemi i pracy rąk ludzkich.

Wszystko, co najważniejsze w życiu człowieka wierzącego, dzieje się w asyście trzeciej osoby Trójcy Świętej. Modlitwy rozpoczynamy od znaku krzyża oraz słów: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Chrzest tak samo: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
Bierzmowanie to przecież nowe wylanie darów Ducha. Podczas liturgii zawierania związku małżeńskiego też śpiewamy hymn do Ducha Świętego. W czasie Eucharystii tuż przed przeistoczeniem ksiądz wypowiada słowa modlitwy zwanej epiklezą, na przykład:
Uświęć te dary mocą swojego Ducha, aby stały się dla nas Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Duch Święty jest obecny również w naszej indywidualnej modlitwie:
Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami (Rz 8,26).
To dzięki Niemu mamy w sobie „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22-23).

Pan i Ożywiciel
Jezus Chrystus, czyli druga osoba Trójcy, odchodzi z naszego ziemskiego świata w swej ludzkiej postaci, ale Jego miejsce „zajmuje” trzecia osoba Trójcy: Duch Święty. Od tej pory wszelkie dzieła zbawcze, sakramentalne, duchowe będą dokonywały się za Jego pośrednictwem.
W naszym Credo nie przez przypadek zaraz po wyznaniu wiary w Ducha Świętego następują te słowa:
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie.
Ojcowie Kościoła podkreślali, że wszystkie wymienione tu rzeczywistości są dziełem Ducha właśnie. Nie bez przyczyny również nasze Credo Ducha nazywa Ożywicielem.

Zielone Świątki
Tu dochodzimy do jeszcze jednego wątku. Bo okazuje się, że właśnie znaleźliśmy związek między liturgiczną uroczystością Zesłania Ducha Świętego a tradycyjnymi Zielonymi Świątkami. Wszak w obrzędowości ludowej jest to celebracja wiosny, odrodzonych po zimie sadów, pól i łąk.
Dawniej na wsiach tego dnia zdobiło się domy zielonymi gałęziami, które dopiero co wypuściły młode liście. Zatem świętowano dane od Stwórcy siły natury, które ożywiają to, co było uśpione lub obdarowują zupełnie nowym życiem. Tak, jak czyni to Duch Święty w odniesieniu do nas i do Kościoła.
W ten sposób w jednym chrześcijańskim święcie spotykają się dwa światy: materii i ducha, pokarmu dla ciała oraz pokarmu dla duszy. W naszych domach i kościołach modlimy się o dary Ducha Świętego, byśmy mogli dojrzewać, owocować, stawać się po prostu lepszymi ludźmi. A jednocześnie tradycyjnie prosimy – szczególnie na wsiach – o dobre plony, owoce ziemi i pracy rąk ludzkich, które później w jakiejś postaci trafią na nasze stoły.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

31.05.18r. Msza godz. 8:00 + procesja

Ceremoniarze- Roland Knop, Sebastian Rode,
Odpowiedzialni za Tuby- Filip Hilgner, Błażej Grała,
Mikrofon- Wojtek Kandziora,
Księga- Robert Lubosz,
Czytanie I- Szymon Kupiecki,
Psalm- Rafał Wolko,
Czytanie II- Maciek Lubas,
Modlitwa Powszechna i Welon- Maciek Przybylok,
Turyferariusz- Marcin Piontek,
Nawikulariusz- Sebastian Michulec,
Akolitki:
I- Kamil Rode, Wiktor Molitor,
II – Tomasz Parusel, Karol Siwy,
+ Dodatkowe osoby na procesji,
Dzwonki: I – Stanisław Szady, Maciej Jochemczyk,
II – Krystian Łysik, Bartosz Maradziński,
Tuby:
I – Wojciech Wydra, Adam Somiak,
II – Mateusz Pilśniak, Piotr Śliwiński,
III – Rafał Sojski, Kacper Łuczak,
Krzyż- Dawid Ziółko, Michał Sojski,
Pozostałe osoby służące:
Starsi: Maciej Korzuch, Krzysztof Paś,
Młodsi: Filip Cichaszek, Wojciech Szady, Jakub Siwy, Michał Maligłówka, Kacper Kaim, Oliwier Korpok, Wojciech Siwy, Seweryn Daniel, Jakub Nowak, Emanuel Samol, Jakub Zalewski,
+ WSZYSCY CHĘTNI !!!

Jeżeli ktoś nie może służyć, proszę to zgłosić Ceremoniarzom.
Do zakrystii przychodzimy NAJPÓŹNIEJ 7:30 w ubiorze galowym.
Pozdrawiam. 😉

Króluj Nam Chryste !!!

Franciszek: pomyślmy o wielkim powołaniu, do którego zostaliśmy wezwani

Papież przestrzegł jednocześnie przed fałszywą jednością, która kończy się podziałem. Wskazuje na to pierwsze czytanie (Dz 22,30;23,6-11) dzisiejszej liturgii, gdzie w Sanhedrynie dochodzi do podziałów między oskarżycielami św. Pawła. Chociaż początkowo wydają się zwartym blokiem, to Apostoł powoduje ujawnienie się istniejących między nimi różnic, stwierdzając, że „staje przed sądem za to, że spodziewa się zmartwychwstania umarłych”. Niektórzy z jego oskarżycieli należeli do Saduceuszów twierdzących, „że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha”, natomiast faryzeusze wierzyli w jedno i drugie. Zatem Pawłowi udaje się rozbić tę udawaną jedność, powstał spór, a ci którzy go oskarżali podzielili się.
Nie kończy to prześladowań Pawła, a lud pod wpływem inspiratorów domaga się jego zabicia. Komentując to wydarzenie Ojciec Święty zauważył, że ten lud zostaje wykorzystany i z rzesz staje się anonimową masą. To wydarzenie, które się często powtarza. Podobnie było podczas Niedzieli Palmowej, kiedy najpierw Jezusa witano słowami. „Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”, by niebawem domagać się Jego śmierci – „Ukrzyżuj Go!”.
Franciszek zauważył, że często, by kogoś oskarżyć wykorzystuje się obmowę. Czynią tak na przykład ci, którzy starają się przeprowadzić zamach stanu. W ten sposób tworzona jest pozorna jedność. Przypomniał swoje stanowcze potępienie obmowy, będącej postawą potencjalnego zabójcy. Papież dodał, że także w odniesieniu do Jezusa używano paplaniny, aby Go zdyskredytować, a następnie wyeliminować.
„Pomyślmy o wielkim powołaniu, do którego zostaliśmy wezwani: jedności z Jezusem, z Ojcem. I tą drogą musimy iść, mężczyźni i kobiety, którzy się jednoczą i zawsze starają się iść naprzód drogą jedności. Nie fałszywej jedności, pozbawionej podstaw, służącej tylko do pójścia o krok dalej i potępienia ludzi, i do realizowania interesów, które nie są nasze: interesów księcia tego świata, który jest zniszczeniem. Niech Pan da nam łaskę, abyśmy zawsze kroczyli drogą prawdziwej jedności” – zakończył swoją homilię Ojciec Święty.

Liturgia na dziś

Krótkie Ogłoszenia

Tydzień V (16.09.-22.09.):
6.00/Pon. – gr. V
8.00/Wt. – gr. VI
9.30/Śr. – gr. I
11.00/Czw. – gr. II
12.30/Pt. – gr. III
Nieszpory – IV
17:00/So. – gr. IV
—————————————-
Rozpiska nowych grup z zakładce „Grupy”
—————————————-

Odliczamy

Do końca roku liturgicznego pozostało:

Ankieta

Jakie masz cele na nowy rok szkolno-katechetyczny ?

View Results

Loading ... Loading ...