Liturgiczna Służba Ołtarza - Strzybnica

Aktualności

PLAN SŁUŻB NA OKRES BOŻEGO NARODZENIA

Niedziela 23.12.2018 (IV niedziela Adwentu) TYDZIEŃ II

6:00 – II

8:00 – III

9:30 – IV

11:00 – V

12:30 – VI

16:15 + 17:00 – I

        Rozpoczynamy tydzień II

Poniedziałek 24.12.2018 – PASTERKA (według rozpiski)

Wtorek 25.12.2018 (Uroczystość Bożego Narodzenia) TYDZIEŃ III

8:00 – III

9:30 – IV oraz V

11:00 –  VI

12:30 –  I oraz II

15:00 – Nieszpory kolędowe – osoby służące podczas pasterki

Środa 26.12.2018  (Święto św. Szczepana) TYDZIEN IV

6:00 – IV

8:00 – V

9:30 – VI

11:00 – I

12:30 – II

16:15 – Nieszpory kolędowe – (grupa III) i osoby służące na pasterce

17:00 – III

Czwartek 27.12.2018 (18:00) – grupa V

Piąte 28.12.2018 (18:00) – grupa VI

Sobota 29.12. 2018 (18:00) – grupa I

Niedziela 30.12. 2018TYDZIEŃ V

6:00 – V

8:00 – VI

9:30 – I

11:00 – II

12:30 – III

16:15 + 17:00 – IV

Rozpoczynamy tydzień V

Poniedziałek 31.12.13 – grupa V + WSZYSCY MINISTRANCI

Wtorek 01.01.2014 (Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki) – TYDZIEŃ VI

6:00 – VI

8:00 – I

9:30 – II

11:00 – III

12:30 – IV

16:15 + 17:00 – V

Środa 02.01. 2018 (18:00) – grupa I

Czwartek 03.01. 2018 (18:00) – grupa II

Piątek 04.01. 2018 (18:00) – grupa III

Sobota 05.01. 2018 (18:00) – grupa IV

 

Służby poranne normalnie według ustalonego planu

PASTERKA 2018r.

 

PASTERKA

25.12.2018r. Godz. 00.00

 

Odpowiedzialni – Roland Knop, Filip Hilgner,

Ministrant Krzyża – Maciej Lubas,

Ministranci Światła – Piotr Śliwiński, Rafał Sojski,

Nawikulariusz –Krystian Łysik

Turyferariusz –Marcin Piontek,

Ministranci Ołtarza – Filip Hilgner, Stanisław Szady,

I Czytanie – Lud

Psalm – Robert Lubosz,

II Czytanie – Wojciech Kandziora,

Modlitwa Powszechna – Lud,

Ministrant Księgi – Bartosz Maradziński,

Ministrant Mikrofonu – Maciej Przybylok,

Ministranci dzwoniący:

Dzwonki – Robert Lubosz,                  Mały dzwonek – Eryk Haida,

Gong – Michał Sojski,                           Sygnaturka – Maciej Sobański,

Ministranci Starsi:

Mateusz Bagiński, Mateusz Pilśniak, Dawid Ziółko,

Ministranci młodsi:

Seweryn Daniel, Wojciech Siwy, Karol Siwy, Adrian Mickiewicz, Paweł Stolka, Jakub Zalewski, Artur Lubosz, Kacper Kaim, Maciej Jochemczyk, Filip Cichaszek, Wojciech Szady.

OBOWIĄZKOWA PRÓBA

24.12.2018 r. Godz. 9.10

Dziś uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Zasiadającego na tronie Pantokratora a zarazem ukoronowanego cierniem i „bezsilnego” Zbawiciela katolicy wspominają na koniec roku kościelnego, który symbolicznie oznacza też koniec czasu i nastanie wieczności. Chrystusa Króla Wszechświata Kościół katolicki czci w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, która w br. przypada 25 listopada.
Uroczystość tę wprowadził papież Pius XI w roku 1925 na zakończenie Roku Świętego: przypadła ona wówczas na 11 grudnia. Po ostatniej reformie liturgicznej w 1969 r. uroczystość została przeniesiona na ostatnią niedzielę przed Adwentem. Mimo, że jest to święto tak młode, jego treść była przeżywana w Kościele od początku jego istnienia. Wskazuje na to wiele fragmentów Ewangelii oraz starożytnych pism chrześcijańskich. Geneza kultu Chrystusa jako Króla sięga natomiast już Starego Testamentu, zapowiadającego przyjście Mesjasza, króla, potomka Dawida.

Greckie słowo „”chrystus”” jest odpowiednikiem hebrajskiego „mesjasz” i oznacza pomazańca, namaszczonego, co w znaczeniu starotestamentalnym odnosiło się zarówno do króla, jak i kapłana, a nieraz także do proroka.
Umieszczenie tej uroczystości na końcu kalendarza wiąże się z biblijnym rozumieniem czasu i odzwierciedla zarazem sens roku liturgicznego, który jakby odtwarza najważniejsze zdarzenia w dziejach zbawienia.
Objawienie biblijne przyniosło nowe, linearne rozumienie czasu: czas ma swój początek i koniec, nie ma w nim powrotów i cyklów, lecz każda chwila jest jedyna i niepowtarzalna. W człowieka jednak, tak jak w całą naturę, wpisana jest pewna cykliczność. Rok kościelny łączy w sobie te dwa wymiary: w swoich powrotach odzwierciedla tę jedyną i niepowtarzalną historię zbawienia, która rozpoczęła się wraz ze stworzeniem, szczyt osiągnęła w czasie życia, zbawiennej śmierci oraz zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu, a zmierza do kresu, którym jest nastanie Królestwa Bożego. Zakończenie roku symbolizuje właśnie osiągnięcie celu i wypełnienie bożych obietnic. Jest to odpowiedź Boga na nieustające modlitwy chrześcijan: „Przyjdź królestwo Twoje”.
W ikonografii Chrystus Król już od starożytności przedstawiony jest jako Pantokrator, czyli Wszechwładca, zasiadający na tronie, mający ziemię za podnóżek lub trzymający glob ziemski w dłoni. Tak przedstawiają Jezusa dawne ikony i mozaiki. Tak też wielokrotnie ukazuje Go Apokalipsa – jako zasiadającego na tronie, któremu całe stworzenie oddaje cześć.
Równocześnie Ewangelie ukazują inny wymiar królowania Chrystusa. Ubiczowany, ukoronowany cierniami Jezus odpowiada na pytanie Poncjusza Piłata: „Tak, jestem Królem. Królestwo moje nie jest z tego świata” (por. J 18, 33-40). Na krzyżu Chrystusa widniał napis: „Jezus Nazarejczyk Król Żydowski” (J, 19,19), a ukrzyżowany z Nim łotr prosił tuż przed śmiercią: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie” (Łk 23,42). Ten ewangeliczny przekaz ukazuje, że w najgłębszym chrześcijańskim sensie panować to znaczy służyć a nawet oddać życie za innych.

Papież do młodzieży: wasza siła może zmienić świat

Papież Franciszek w orędziu przed Światowymi Dniami Młodzieży organizowanymi w styczniu w Panamie powiedział, że siła młodych ludzi może zmienić świat. „Rewolucja służby może pokonać potężne moce” – dodał.
Watykan opublikował w środę orędzie wideo papieża na 34. Światowe Dni Młodzieży, w których Franciszek weźmie udział w dniach 23-27 stycznia przyszłego roku.

„Znaczenie naszego życia można odnaleźć tylko w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi” – podkreślił papież.
Zauważył następnie: „Jest wielu młodych ludzi, wierzących lub niewierzących, którzy po zakończeniu nauki odczuwają pragnienie pomagania innym, zrobienia czegoś dla tych, którzy cierpią. To jest siła młodych, siła was wszystkich, siła, która może zmienić świat”.
„To jest rewolucja, która może pokonać +potężne moce+ tego świata: rewolucja służby” – dodał Franciszek.
„Propozycje Boga dla nas nie mają na celu tego, by zgasić marzenia, ale by rozpalić pragnienia; by sprawić, że nasze życie przyniesie owoce, że rozbłysną uśmiechy i rozraduje się wiele serc” – wyjaśnił.
„Odpowiedzieć pozytywnie Bogu to pierwszy krok tego, by być szczęśliwym i uszczęśliwić innych” – powiedział papież.
Wezwał młodzież: „Pozwólcie, by Bóg do was mówił, a zobaczycie, że wasze życie przemieni się i napełni radością”.
Zachęcił do udziału w inicjatywach poprzedzających Światowe Dni Młodzieży w Panamie.
„Niech Matka Boża towarzyszy wam w tej pielgrzymce, niech was motywuje do udzielania odważnych i wielkodusznych odpowiedzi. Szczęśliwej podróży do Panamy” – dodał papież. Swe orędzie zakończył słowami: „Do zobaczenia wkrótce”.

św. Cecylia – patronka muzyki kościelnej

22 listopada Kościół wspomina św. Cecylię, której imię – według „Legenda Aurea” wywodzi się od określenia „Caeli Lilia” (lilia niebios). Kult św. Cecylii szeroko się rozpowszechnił a od czasów średniowiecza jest patronką muzyki kościelnej.
Pochodząca prawdopodobnie z V wieku legenda głosi, że Cecylia żyła na przełomie II i III wieku w zamożnej rodzinie w Rzymie. Już we wczesnej młodości złożyła ślub czystości, toteż gdy rodzice wydali ją za mąż za pogańskiego młodzieńca Waleriana, w noc poślubną powiedziała mu o tym dodając, że strzeże jej potężny Anioł. Gdy Walerian chciał zobaczyć tego Anioła, Cecylia poradziła mu, by się ochrzcił. Poprosił więc papieża Urbana I (222-230) o chrzest, po czym ujrzał Anioła, który Cecylii i jemu nakładał na głowy wieńce z rajskich róż i lilii. Wkrótce potem ochrzcił się jego brat Tyburcjusz.
Całą trójka otaczała troskliwą opieką prześladowanych chrześcijan , aż w końcu sami zostali skazani na śmierć. Walerianowi i Tyburcjuszowi ścięto głowy, a Cecylię chciano udusić w gorącej kąpieli. Kiedy to się nie udało, kat na próżno usiłował trzema uderzeniami topora odciąć głowę świętej. Zmarła w trzy dni później, 22 listopada 230 r., na skutek odniesionych obrażeń .
Papież Urban kazał pochować Cecylię w centrum katakumb Kaliksta. W 821 r. na polecenie papieża Paschalisa I doczesne szczątki Cecylii przeniesiono do kościoła jej imienia na Zatybrzu, wzniesionego na fundamentach jej domu rodzinnego. Podczas przebudowy świątyni w 1599 r. znaleziono nietknięte zwłoki Cecylii, co uwiecznił w 1600 roku rzeźbiarz Stefano Maderna. Jego rzeźba, przedstawiająca leżącą św. Cecylię z zawiązanymi oczami i rękami, znajduje się do dziś w głównym ołtarzu kościoła na Zatybrzu , a jedna z pierwszych kopii – w katakumbach Kaliksta.
Od początku średniowiecza św. Cecylia jest patronką muzyki, muzyków, śpiewaków i budowniczych instrumentów. Ma to źródło w mylnym odczytaniu pochodzącej z VIII w. treści antyfony oficjum godzin (Cantantibus organis Caecilia virgo in corde sua soli Deo decantabat dicens: gdy zabrzmiały instrumenty, w swoim sercu dziewica Cecylia śpiewała tylko Panu). Dlatego św. Cecylia przedstawiana jest w sztuce sakralnej m.in. przy organach.

Liturgia na dziś

Krótkie Ogłoszenia

Tydzień I:
6.00/Pon. – gr. I
8.00/Wt. – gr. II
9.30/Śr. – gr. III
11.00/Czw. – gr. IV
12.30/Pt. – gr. V
Gorzkie Żale – VI
17:00/So. – gr. VI
—————————————-

Odliczamy

Do Uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata pozostało: