Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej w Strzybnicy

Ogłoszenia

Kończymy misje święte. O. Misjonarzom dziękujemy za ich przeprowadzenie, za głoszone Słowo Boże i modlitwę. Życzymy im darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej, jednocześnie zapewniając o naszej modlitwie.
 Zapraszamy na nabożeństwa majowe.
 W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W naszej tradycji w dni poprzedzające to święto modlimy się przy krzyżach o błogosławieństwo dla pracujących i o dobre urodzaje. Serdecznie zapraszamy. W poniedziałek po Mszy Św. wieczornej udamy się do krzyża przy ul. Grzybowej, we wtorek przy ul. Kościelnej, zaś w środę do kaplicy w Piasecznej.
 W czwartek o 17.30 zapraszamy na nabożeństwo do Matki Boskiej Bolesnej, natomiast po Mszy św. będzie nauka przedchrzcielna.
 W piątek o 19.00 w domu św. Józefa odbędzie się spotkanie Rady Duszpasterskiej i Synodalnej.
Tegoroczna procesja Bożego Ciała przejdzie następującymi ulicami: Kościelną, Kombatantów, Zagórską i ks. prałata Edwarda Płonki. O wybudowanie I ołtarza prosimy Dzieci Maryi i ich rodziców, II – parafian z ul. Kościelnej, III – z ul. Kombatantów i IV – z ul. Zagórskiej od nr 1 do 80, Pustki, 11 listopada i Majakowskiego. Delegatów z poszczególnych ulic zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w poniedziałek w domu św. Józefa o 19.00.
 Spotkanie dla młodzieży wyjeżdżającej na rekolekcje do Laskowej i ich rodziców będzie w środę o 19.30 w domu św. Józefa.
 W przyszłą niedzielę mężczyźni i młodzieńcy pielgrzymują do Piekar Śl. Wyjście pieszych pielgrzymów o godz. 5.30. Planowany powrót ok. 19.00.
 Zachęcamy do udziału w rekolekcjach biblijnych w rytmie Lectio Divina od 9-11 czerwca br. w Turzy. Więcej informacji można uzyskać u ks. Piotra.
 Dzisiaj ostatni dzień zapisów na wyjazd do Lednicy (sobota 3 czerwca).
 Komisja Socjalna przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach przypomina emerytowanym pracownikom szkoły o załatwieniu spraw z Funduszu Socjalnego do końca maja 2017.
 Przypominamy, że do 26 maja br. składać można wnioski o dofinansowanie w ramach realizowanego przez WFOŚiGW Programu SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła.
Dofinansowanie wynieść może maksymalnie 25% kosztów zadania (od 3 tyś. zł do 12,5 tyś. zł w zależności od typu nowego źródła ciepła). Więcej na stronie: http://www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html
 Bóg zapłać za posprzątanie kościoła. W tym tygodniu, w poniedziałek i w sobotę od 9.00, prosimy mieszkańców z ul. Kościelnej.
Zapraszamy na spotkanie:
– chóru Angelus – w poniedziałek po Mszy św.,
– ikonopisarzy – w poniedziałek o 19.00,
– scholi łacińskiej – we wtorek o 18.50,
– orkiestry parafialnej – w środę o 19.00,
– scholi młodzieżowej – w czwartek o 19.00,
– scholi dziecięcej – w piątek po Mszy szkolnej,
– Ministrantów – w sobotę o 8.30,
– Dzieci Maryi – w sobotę o 9.30.
SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
29.05. – 3.06. Kraszewskiego i Pułaskiego
5.06. – 10.06. Kuncewiczowa i Osiecka

Drukuj