Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej w Strzybnicy

Intencje mszalne

Msze św. transmitowane są w tygodniu o 18.00 i w niedziele o 11.00: strzybnica.telzam.com.pl.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
02.10.2022 r.

6.00
Intencja wolna

8.00
Za ++ Władysława Kopeć w 1 r. śmierci, rodziców Franciszka i Adelę Kopeć, teściów Tadeusza i Antoninę Kowal, braci ks. Stanisława Kopcia i ks. Czesława Kopcia oraz siostry Julię Kingę Kopeć i Marię Orszulak

9.30
W intencji Parafian

11.00
 Do SPJ za wstawiennictwem MB Fatimskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int.

Leokadii Sówka z ok. 70 r. urodzin i córki Alicji z ok. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny i dary Ducha Św. dla wnuków
 Za + matkę Pelagię Krzemień, Mariannę, Tomasza Sówka, + z rodzin Krzemień, Porwit, Sówka, Szulc, Paruch, d.cz.
12.30
Do SPJ za wstawiennictwem MB Fatimskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Stefana Ditrich z okazji 70 urodzin

oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
16.15
Nabożeństwo różańcowe

17.00
Za ++ rodziców Teresę i Alojzego Swatek, ich rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo

PONIEDZIAŁEK
03.10.2022 r.

7.00
Za ++ ojca Antoniego, mamę Elfrydę i ++ z rodziny

17.30
Nabożeństwo różańcowe z nowenną do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

18.00
 Do SPJ za wstawiennictwem MB Fatimskiej w intencji ks. Pawła Macierzyńskiego z okazji urodzin

.  Do SPJ za wstawiennictwem MB Fatimskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Ks. Pawła
Macierzyńskiego z okazji urodzin (od Apostolstwa Dobrej Śmierci)
 Za ++ rodziców Genowefę i Jana Debudej, teściów Elżbietę i Mikołaja Wind, braci Józefa i Kazimierza, szwagra
Erwina, księży Edwarda i Stefana, Siostrę Matki Miłosierdzia Halinę i d.w cz.c.
 Za + ojca Pawła Joszonek, żonę Franciszkę, ++ z rodzin Joszonek, Skrzypulec, Ziaja, ks. prał. Edwarda Płonkę, d.cz.c
 Za + Klarę Ziob, siostrę Anastazję, szwagra Henryka, siostrzenicę Jadwigę, pokrewieństwo Ziob, Zelezny, Winder

WTOREK
wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
04.10.2022 r.

7.00
Za ++ żonę Genowefę w r. śmierci, rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa i d.w cz.c.
17.30
Nabożeństwo różańcowe

18.00
 Do SPJ za wstawiennictwem MB Fatimskiej i św. Franciszka z podziękowaniem za odebrane łaski i dar powołania

z prośbą o dalsze dla członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz ich asystentów i opiekunów.
 Za ++ Wiktora, Helenę, Martę, Łucję, Klarę, Józefa, Roberta Zajusz, ++ z rodzin Pompe i Urban
 Za ++ Alojzego Łysika, jego rodziców Emilię i Augustyna, Matyldę i Henryka Grabowskich i pokre. z obu str.
 Za ++ Halinę Gabryś w 67 r. urodzin, rodziców Agnieszkę i Antoniego Smolińskich i teścia Alfreda Gabryś
 Za ++ Tomasza Welcel, jego rodziców Alicję i Edwarda i dziadków z obu stron

ŚRODA
wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
05.10.2022 r.

6.30
Nabożeństwo do Przeczystego Serca Św. Józefa

7.00
Do SPJ za wstawiennictwem MB Fatimskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej intencji.

17.30
Nabożeństwo różańcowe
18.00
 Za ++ Mariannę Michalską w r. śmierci, syna Waldemara Zelek, męża Jana Michalskiego, rodziców Bronisławę

i Franciszka Zelek, braci Jana i Józka Zelek i d.w cz.c.
 Za ++ ojca Franciszka Czerneckiego, Annę, siostrzeńca Marka, szwagra Edwarda i pokrewieństwo
 Za ++ rodziców Gertrudę i Pawła Matonia, Marię i Alfonsa Śliwińskich, dziadków, kapłanów i d.w cz.c.
 Za + Stefanię Lang (od sąsiadów z ul. AK 4)
 Do SPJ za wstawiennictwem MB Fatimskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Artura
Zająca z okazji 1 r. urodzin.

CZWARTEK
06.10.2022 r.
7.00
Za + męża Henryka
17.00
Modlitwy za kapłanów
17.30
Nabożeństwo różańcowe
18.00
 Do Chrystusa Najwyższego Kapłana w intencji papieża, biskupów, kapłanów, kleryków, sióstr zakonnych, ministrantów i ich rodzin oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne

 Za ++ Ernesta Mecner, syna Adama, rodziców, teściów i pokrewieństwo
 Za ++ matkę Helenę Mecner, ojca Józefa, braci, bratową, bratanka, męża Konrada, kapłanów, siostry zak. i d.w cz.c.
 Za ++ rodziców Różę i Ryszarda Pancherz, Agnieszkę i Ryszarda Gajda, Eugenię i Huberta Pancherz, Marię i Józefa
Gruca, ich dziadków, ++ z pokrewieństwa i d.w cz.c.
 Za ++ członków Parafialnego Zespołu „Caritas”, Gertrudę Liszczyk, Helenę Śliwińską, Kazimierę Kluba, Wiktorię
Jochemczyk, Gertrudę Szostok, Helenę Krywalski, Adelę Grochla, Klarę Hakuba, Lidię Ogorzelską, Huberta Ibrom,
Paulinę Kocot, Krystiana Kaczmarek, Dorotę Bola, Urszulę Kalus, Marię Olma, Stefana Absalon i Genowefę Sajdak

PIĄTEK
wspomnienie Najśw. Maryi Panny Różańcowe j
07.10.2022 r.

7.00
Intencja wolna

16.30
Msza szkolna: Do SPJ za wstawien. MB Fatimskiej w int. dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców

17.30
Nabożeństwo różańcowe
18.00
 Za wstawiennictwem Królowej Różańca Świętego za ++ członków Róży nr 12: Zytę Dyrda, Genowefę Musioł,

Gertrudę Sosinka, Otylię, Jadwigę, Elżbietę i Anastazję Dittrich, Annę Szindler, Marię Wachowską, Dorotę Kociok,
Teresę Karnówka, Jadwigę Adamus, Beatę Urban, Stefanię Siwy, Magdaenę Górską i za wcześniej ++ członkinie
oraz ++ księży, którzy pracowali w naszej parafii.
 Za ++ rodziców Jana i Marię Niżnik, teściów Romana i Urszulę Woźniczka, Danutę, Arkadiusza i Romana Mathia,
kapłanów, siostry zakonne i ks. prał. Edwarda
 Za ++ rodziców Stefanię i Henryka Przybylskich, Hildegardę i Karola Brol, ich rodziców, dzieci, dziadków,
Rodzeństwo i ++ z tych rodzin oraz d.w cz.c.
 Za ++ Henryka Konopka, rodziców i teściów.
 Za ++ Eugeniusza Zajda z ok. urodzin, rodziców Jana i Wiktorię, teściów Stanisława i Irenę i d.w cz.c.
19.15
Msza św. w intencji młodzieży

Wieczór Chwały

SOBOTA
08.10.2022 r.

7.00
Intencja wolna

17.30
Nabożeństwo różańcowe
18.00
 Za + Herberta Matonia i ++ z ulic Husarskiej i Kościelnej (od sąsiadów)

 Za ++ rodziców Paulinę i Antoniego, Michalinę i Wiktora, bratową Beatę, brata Gerarda, dziadków z obu str., pokre.
 Za ++ męża i ojca Roberta Zajusza w r. ur., jego rodziców, teściów i pokrewieństwo z obu stron oraz d.w cz.c.
 Za + Wilhelma Matonia (od rodziny Litke i Majchrowicz)
 Za + Elżbietę Kurek i ++ sąsiadów z ul. Czołgistów (od sąsiadów).

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
09.10.2022 r.

6.00
WOLNA

8.00
W intencji Parafian

9.30
Do SPJ za wstawiennictwem MB Fatimskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Romana

Pozimskiego z okazji 85 r. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
11.00
Do SPJ za wstawiennictwem MB Fatimskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Zdzisława

Mietelskiego z okazji 65 r. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
12.30
 Do SPJ za wstawiennictwem MB Fatimskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Marcela

Gasztycha z ok. 25 r. urodzin i Aleksandry Szmitt z okazji 25 r. urodzin
 Do SPJ za wstawiennictwem MB Fatimskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Eugeniusza
Wolnika z okazji 65 r. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
14.00
Do SPJ za wstawiennictwem MB Fatimskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Kluczborskiego

Towarzystwa Pomocy Sprawnym Inaczej „Muminki”
16.15
Nabożeństwo różańcowe

17.00
Chrzty i roczki: Kacper Świchura (r), Lilianna Chmielewska (r)