Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej w Strzybnicy

Intencje mszalne

Pamiętajmy o zakrywaniu ust i nosa maseczką, zachowaniu dystansu wobec osób, z którymi nie mieszkamy oraz o dezynfekowaniu dłoni przy wejściu do kościoła.

Msze św. transmitowane są w tygodniu o 18.00 i w niedziele o 11.00: strzybnica.telzam.com.pl.

Poniedziałek
29.11.2021 r.

7.00
Za + Alojzego Matuszek (Msza św. gregoriańska)

18.00
Roraty:
 Za ++ Reginę Kozłowską, Marię i Antoniego Morawiec, Bernadetę i Stanisława Sajdak

 Za ++ rodziców Jadwigę (2 r. śm.) i Jerzego Koszka, pokrewieństwo z obu stron.
 Za ++ męża Jakuba (w 13 r. śm.), jego rodziców, braci Edwarda i Stefana, swatową Gabrielę i d.w cz.c.
 Za + Urszulę Waloszek (od rodziny V. i V. Masseli)
Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy

Wtorek
Święto św. Andrzeja, apostoła
30.11.2021 r.

7.00
Roraty:
Za + Alojzego Matuszek (Msza św. gregoriańska)

18.00
Roraty:
Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą dalsze w intencji Mateusza Bagińskiego z ok. 18 r. urodzin.

 Za ++ męża i ojca Ryszarda Olczyk (5 r. śm.), rodziców Anielę i Alfonsa Siegesmund, dziadków, ++ z rodziny, d.cz.
 Za ++ męża, ojca, rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa i d.w cz.c.
 Za + Józefa Krawczyka (od rodziny Krawczyków)
 Za + Elżbietę Filipiak (od sąsiadów z ul. Dębowej i Grabowej)

Środa
1.12.2021 r.

6.30
Nabożeństwo do Przeczystego Serca Św. Józefa

7.00
Za + Władysława Kopeć (od Józefy Kowal z rodziną)

18.00
Roraty:
Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą dalsze w intencji Mariusza Gryca z ok. 50 r. urordzin oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny.

 Za + Eugeniusza Plaza (r. ur.), matkę Teresę, ++ z rodzin Plaza, Magnuski i d. w cz.c.
 Za +Jolantę Huzar (1 r. śm.)
 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą dalsze w int. Łucji
Michalik z ok. 80 r. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny.
20.00
Roraty:
Za + Alojzego Matuszek (Msza św. gregoriańska)

Czwartek
I czwartek
2.12.2021 r.

7.00
Roraty:
Za ++ córkę Katarzynę, dziadków i d.w cz.c.

 Za + Alojzego Matuszek (Msza św. gregoriańska)
17.00
Modlitwy za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne

18.00
Roraty:
W int. papieża, biskupów, kapłanów, sióstr zak., ministrantów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne

 Za ++ Julię Szczudło (14 r. śm.), Wiktora Szczudło, dziadków, pokrewieństwo i d.w cz.c.
 Za + matkę Domicelę (r. śm.), ojca Bolesława, pokrewieństwo i d. w cz.c.
 Za ++ Różę Rekus (6 r. śm.), jej rodziców, braci, bratowe i pokrewieństwo.
 Do SPJ, za wstawien. MB Fat., z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą dalsze w int. Agnieszki z ok. 40 r. ur.

Piątek
Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
I piątek
3.12.2021 r.

7.00
Za + Alojzego Matuszek (Msza św. gregoriańska)

18.00
Roraty:
W intencji Parafian – czcicieli Serca Pana Jezusa

 Za ++ Elżbietę Superniok (1 r. śm.), męża Karola, synów Joachima i Romana, oraz ++ z rodziny Superniok
 Za ++ rodziców Franciszka, Martę i Anastazję Ditrich, Elżbietę i Wilhelma Radziej, dziadków z obu stron,
++ z rodzin Grabowski i Borgiel, przyjaciół i znajomych oraz d.w cz.c.
 Za ++ Szczepana Respondka w 12 r. śm., jego rodziców, teściów, rodzeństwo, szwagierki, wnuka Artura, ++ z rodzin
Respondek, Witek, Pradela i d.w cz.c.
 Za + Mirosława Sowa (od brata i sióstr z rodzinami)
1915
Roraty dla młodzieży
Wieczór Chwały

Sobota
Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy
I sobota
4.12.2021 r.

7.30
Nabożeństwo do Niepokalanego serca NMP

8.00
Roraty:
Ku czci Niepoka. Serca NMP w int. Róż Róż., ich rodzin, + Walerię Honza i ++ członków Żywego Różańca

 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą dalsze w int. siostry Barbary z okazji imienin.
 Za + Alojzego Matuszek (Msza św. gregoriańska)
10.00
Do SPJ, za wstawiennictwem św. Barbary, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Górników z naszej parafii, ich rodzin oraz za zmarłych górników

18.00
 Za + Antoniego Kocioka (1 r. śm.), jego rodziców, teściów i pokrewieństwo

 Za + Wandę i Józefa Sogórskich, ich rodziców, córkę Halinę, synową Krystynę, zięcia Stanisława, pokre., d.cz.
 Za + Mirosława Sowa w 30 dzień po śm.
 Za + Kazimierza Zakrzewskiego (35 r. śm.)
 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą dalsze w int. Małgorzaty Bonk z ok. 18 r. urodzin.

II NIEDZIELA ADWENTU
5.12.2021 r.

6.00
Za + Alojzego Matuszek (Msza św. gregoriańska)

8.00
Za + ojca Jerzego Woźnica (16 r. śm.), matkę Łucję, ich rodziców Woźnica, Wojteczek, siostrę Bronisławę Radziej,

dziadków z obu stron, teściów Marię i Józefa Jonecko, pokrewieństwo z obu stron, kapnął., siostry zak., misjonarzy, d.cz.
9.30
 Za + syna Mirosława Paś, rodziców Genowefę i Jana Paś oraz Jadwigę i Czesława Kamińskich, brata Eugeniusza

Kamińskiego, brata Mieczysława Paś, szwagra Stanisława i szwagierkę Janinę.
 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą dalsze z okazji 65 r.
urodzin, oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny.
11.00
 Za + Agnieszkę Szczygioł (6. r. śm.), męża Alfreda i pokrewieństwo

 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą dalsze w intencji Agaty Sleziak i jej rodziny
12.30
 Za ++ Dorotę Bort, męża Reinholda i ++ z rodziny

 Za + Dorotę Bort (od sąsiadów z ul. Solskiego)
16.15
Nieszpory niedzielne

17.00
Za ++ Kazimierza i Józefa Kluba, Jana Gąsewicz, dziadków z obu stron, Wiktorię i Elżbietę Szczygieł, Józefa i Marię Gruca, Elżbietę Filipiak i d. w cz.c.