Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej w Strzybnicy

Intencje mszalne

Pamiętajmy o zakrywaniu ust i nosa maseczką, zachowaniu dystansu wobec osób, z którymi nie mieszkamy oraz o dezynfekowaniu dłoni przy wejściu do kościoła.

Msze św. transmitowane są w tygodniu o 18.00 i w niedziele o 11.00: strzybnica.telzam.com.pl.

Poniedziałek
25.10.2021 r.

7.00
Za ++ Józefa i Stefanię Kaczmarek, Huberta i Agnieszkę Pluta, Jadwigę, Krystynę, Hermana, Mieczysława, rodziców

z obu stron i ++ z rodz. Kaczmarek
17.30
Nabożeństwo różańcowe i nowenna do MB Nieustającej Pomocy

18.00
 Za + Janusza Majewicz w 31 r. ur.

 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Zosi
z ok. 7. r. ur. oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
 Za ++ Ruth Maligłówkę (w r. śm.), męża Józefa, rodziców, teściów, siostry i braci.
 Za + żonę Urszulę Waloszek (w r. ur.) i ++ z pokrewieństwa
 Za + Henryka Siwego (od ikonopisarzy)
 Za + Henryka Siwego (Msza św. gregoriańska – celebrowana poza parafią)

Wtorek
26.10.2021 r.

7.00
Za ++ męża, brata, rodziców, szwagra, ++ z pokrewieństwo i d.w cz.c.

17.30
Nabożeństwo różańcowe

18.00
 Za + Lidię Matejczyk (80 r. ur.)

 Za + Romana Szymaniec, rodziców, teściów, brata Alfonsa i ++ z pokrewieństwa
 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze oraz o zdrowie
w int. Ireny Kamińskiej z ok. 90. r. urodzin
 Za ++ Elżbietę i Jerzego Herok, Karola Kamińskiego i ++ z pokrewieństwa
 Za + męża i ojca Jerzego Piontek (z ok. 80. roczn. ur.), ++ z rodz. Piotnek, Reichel i d. w cz. c.
 Za + Henryka Siwego (Msza św. gregoriańska – celebrowana poza parafią)

Środa
27.10.2021 r.

7.00
Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej w int. rodziny oraz o szczęśliwy przebieg operacji.

17.30
Nabożeństwo różańcowe

18.00
 Za + Henryka Konopka (1 r. śm.)

 Za + Jadwigę Siwy, ++ rodziców Helenę i Jana Mroczek, teściów Gertrudę i Jana Siwy.
 Za + Huberta Kochel, ++ z rodz. Kochel i Sołga.
 Za + Józefę Przybycin (od koleżanek i kolegów).
 Za + Annę Matonia (w 30 dni po śm.).
 Za + Henryka Siwego (Msza św. gregoriańska – celebrowana poza parafią)

Czwartek
Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
28.10.2021 r.

7.00
 Za ++ męża Gerarda Kopyciok, rodziców, teściów, szwagra Jerzego i Edmunda, siostrę Elżbietę, chrześniaka Marka,

++ z rodz. Kopyciok, Pyka, Brol, Piegza i d. w cz. c.
 Za ++ męża Władysława Kopeć, rodziców: Franciszka i Adelę Kopeć, Tadeusza i Antoninę Kowal, siostry: Helenę
Radecką, Marię Orszulak, Julię – Kingę Kopeć, braci: Franciszka Kowal, ks. Stanisława Kopeć, ks. Czesława Kopeć,
Tadeusza Kowal, Piotra Kowal i ++ z pokrewieństwa
17.30
Nabożeństwo różańcowe

18.00
 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, w int. żyjących i ++ członków A.D.Ś. oraz o nawrócenie grzeszników

 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Marii Dzierżon z okazji 91. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny i za + męża Franciszka, synową i zięcia
 Za ++ rodziców Michalinę i Wiktora Pijaj, żonę Beatę, ++ księży i d. w cz.c.
 Za ++ Elfrydę Dudek w 14. r. śm.
 Za ++ Barbarę Krawczyk (r. ur.) i męża Józefa
 Za + Mariana Trybus (w 30 dni po śm.)
 Za + Henryka Siwego (Msza św. gregoriańska – celebrowana poza parafią)

Piątek
29.10.2021 r.

7.00
Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Magdaleny Kopyciok oraz za + męża Jerzego.

17.30
Nabożeństwo różańcowe

18.00
 Za ++ Alfreda Lukoszek (w 3. r. śm.), żonę Irenę, rodziców Florentynę i Antoniego, teściów Helenę i Józefa Ziob,

szwagrów: Alfreda Ziob, Pawła Szymainda i Jerzego Drzyzga oraz za + Martę Lis-Ziob
 Za ++ męża i ojca Jerzego, rodziców, siostrzenicę, ks. prałata Edwarda i d. w cz.c.
 Za ++ Mariana Zimek i Pawła Cichoń (od sąsiadów z ul. Sorychty, Racławickiej i Powst. Warszawskich)
 Za + Henryka Siwego (od sąsiadów z ul Powst. Warszawskich)
 Za + Henryka Siwego i ++ sąsiadów z ul. Powstańców Warszawskich.
 Za + Józefę Surma (od Kazi i siostry Angeliki)
 Za + Henryka Siwego (Msza św. gregoriańska – celebrowana poza parafią)

Sobota
30.10.2021 r.

7.00
Za ++ rodziców Artura i Stefanię oraz siostrę Brygidę

17.30
Nabożeństwo różańcowe

18.00
 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą dalsze w int. Marii

i Krzysztofa Sajdak z okazji 50 r. ślubu.
 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą dalsze oraz zdrowie
w int. Franciszka i Krystyny Gołkowskich z okazji 50 r. ślubu.
 Za ++ Elżbietę i Ernesta Szołtysik, pokrewieństwo z obu str. I d. w cz.c.
 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Adama
Cogiel z ok. 50. r. urodzin
 Za + Henryka Siwego (Msza św. gregoriańska – celebrowana poza parafią)

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
31.10.2021 r.

6.00
 Wolna intencja

 Za + Henryka Siwego (Msza św. gregoriańska – celebrowana poza parafią)
8.00
Za ++ Mariannę Kasprzak, męża Bronisława, syna Bronisława, ++ z rodzin Kasprzak i Dudek (od zięcia z rodziną)

9.30
Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int Bożeny

i Stanisława Knap z okazji 30 r. ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla córek z mężami, wnuczka Bartka i o zdrowie
w rodzinie.
11.00
 Za ++ ojca Karola Graca (w r. ur.), matkę Teresę, teściów Adelajdę i Jerzego Janus , oraz ++ z pokrewieństwo

 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą dalsze w int. Daniela
Żurka z okazji 1 r. urodzin.
 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą dalsze w int. Elżbiety
Ligus z okazji 1 r. urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziny.
12.30
Za + Janinę Dawid (1 r. śm.)

16.15
Nabożeństwo różańcowe

17.00
 Za ++ rodziców Gertrudę i Karola Lukoszek, Janinę i Władysława Bąk, pokrewieństwo

 Do SPJ, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą dalsze w int. Katarzyny i Rafała Przybyła z okazji r. ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieci.

 

 

Drukuj