Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej w Strzybnicy

Eucharystia

„Eucharystia to wielka tajemnica! Tajemnica, którą trzeba przede wszystkim dobrze celebrować. Trzeba, aby Msza św. zajmowała centralne miejsce w życiu chrześcijan i aby każda wspólnota dokładała wszelkich starań dla jej uroczystego celebrowania, zgodnie z ustalonymi normami, z udziałem ludu, korzystając z posługi różnych osób wypełniających zadania dla nich przewidziane, i z poważną troską o zachowanie sakralnego charakteru, którym powinien odznaczać się śpiew i muzyka liturgiczna.”

(Jan Paweł II, List Apostolski „Mane Nobiscum Domine” nr 17.)

Każdy katolik może zamówić Mszę Świętą w dowolnej intencji. Zwykle zamawiamy Msze św. za naszych zmarłych. Pamiętajmy jednak również o żywych, a więc o naszych bliźnich i o nas samych. Zamawiajmy więc Msze św. w intencjach rodziny, konkretnej osoby i sprawy. Dobrze by było, aby każda rodzina przynajmniej raz w roku zamówiła Mszę św. W miarę możliwości niech wszyscy członkowie rodziny uczestniczą w tej Mszy św., przystępując uprzednio do Spowiedzi św.

Intencję Mszalną można zamówić w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

Istnieje także możliwość odprawienia Mszy św. poza parafią w ciągu całego roku przez ks. Mateusza Batóga, a w czasie wakacji także przez ks. Proboszcza i ks. Wikarych w ciągu ich urlopu.